Eksterne Rss feeds i WordPress

Fandt denne lille snippet til at vise eksterne RSS feeds på sine sider i liste form uden thumbnails.

Jeg skulle selv netop bruge en sådan funktion og tænkte at jeg lige ville dele denne lille perle videre til hvem end der leder efter en lignende mulighed.

Indsæt nedenstående snippet i din Function fil i dit theme.

//This file is needed to be able to use the wp_rss() function.
 include_once(ABSPATH.WPINC.'/rss.php'); function readRss($atts) { extract(shortcode_atts(array( "feed" => 'http://', "num" => '1', ), $atts)); return wp_rss($feed, $num); } add_shortcode('rss', 'readRss');

Herefter tilføjer du bare denne shortcode til dine sider eller indlæg.

[* rss feed="https://spliid.nu/feed" num="5" *] <-- (Uden de 2 *)

Og retter til så det passer til dit WordPress projekt

Skriv en kommentar