Leder-roller P.A.E.I hos AHT

Så er det tid til oplæg om leder-roller efter P.A.E.I modellen hos Aktive Hurtigere Tilbage.

Gad godt vide hvad det kommer til at give med sig, hvis noget 🙂

…………. Opfølgning ……………….

Så blev man lidt klogere på P.A.E.I Leder-roller som i en forenklet forklaring, giver et indblik i hvilke type person man er i forhold til virksomhed og arbejdsliv men som også kan oversættes til daglig dags situationer.

Som udgangspunkt tages der 4 typer i brug:

  • Producenten
  • Administratoren
  • Entreprenøren
  • Integratoren

Som hver i sig selv har specielle karakter træk som ville være ideelle i et Team samarbejder.

follow-leader

Producenten (også kaldet: Den ensomme ulv):

En person som sætter sig ind i sit arbejdsområde og er meget engageret omkring det med henblik på resultater, producenten vil ofte være en den der møder først om morgen samt lukker og slukker sent om aftenen.

Producenten vil gerne have hurtige resultater og ser derfor ofte kun på her & nu løsninger fremfor de fremtids sikre og holdbare løsninger.

Konkurrence ligger også i producentens natur i form af vil være bedre end de andre opnå mere på kortere tid og udstråler som regel en masse energi og dynamik.

Så længe at Producenten er i balance med sig selv og sine opgaver vil man kunne betragte producenten som et “Overmenneske”.

Når producenten er i ubalance ændres karaktertrækene: 

Personen går 100% op i sit arbejde og fokuserer på gårsdagens problematikker for at få leveret resultater, bliver for alvor den der møder først og går sidst hjem og deler ikke opgaver med andre pga. mistro til de andres evner i forhold til opgaven.

Producenten bliver samtidigt fortravlet og levere kortsigtede løsninger men dog resultater, bliver irriteret over passivitet i forbindelse med opgave løsning.

Konkurrence driver producenten i denne tilstand og der skys ingen midler for at levere resultater.

Grove karaktertræk for producenten i ubalance er: Sur, Stædig, Grov, Personlig og dikterende.

Administratoren (også kaldet: Bureaukraten):

Her har vi firmaets mand/kvinde som arbejder ud fra regler og paragrafere, skriver alt ned og går meget op i orden, hierarki og punktlighed.

Administratoren fungere bedst med rutine opgaver og gennemgår selv den mindste detalje i opgaven.

Administratoren kan også komme i ubalance og det viser sig typisk ved:

At administratoren lukker sig om sig selv, kommer og går præcis til tiden og søger for at opgave bunken på skrivebordet er væk med henblik på at skabe kontrol og punklighed.

Kalenderen og planlægning bliver yderst detaljeret og administratoren bliver mistroisk over for andres intentioner og visioner, holder fast i traditionen fremfor nytænkning.

“Vil hellere gøre det rigtigt fremfor det rigtige”.

Grove karaktertræk for administratoren i ubalance er: Indadvendt, lukker af for andre, skriver alt ned og viser det i strategisk sammenhæng, bliver den belærende type.

Entreprenøren (også kaldet: Brandstifteren):

Iværksætter profilen der sætter spørgsmål ved opgaver og løsnings processer, kommer med nye løsninger på fungerende processer.

Det er også her vi har nytænkning og innovation, da entreprenøren ikke holder sig tilbage for at kommer frem med nye idéer og elsker forandringer samt fornyelse.

Entreprenøren er også risikovillig og satser gerne alt på en idé hvis den kan bære den mindste frugt i sidste ende, er vedholdende med sine idéer hele vejen til succes eller fiasko.

Når entreprenøren kommer i ubalance vil det kunne ses ved:

Vises det ofte ved manglende faste rammer i forhold til tider og aftaler dog vil entreprenøren nyde travlhed, aktivitet og krise situationer.

Man vil også se at entreprenøren bliver hæmningsløs og konstant ændre prioriteter, uddelegerer opgaver og belaster sine omgivelse i sit ønske om at ændre og nyskabe.

Entreprenøren i ubalance mister nemt fornemmelse for tid, barrierer og overser regler samt mennesker der er med på vejen.

Typiske grove træk ved entreprenøren i ubalance er: Humørsvingninger, følelsesladet, kort lunte, manglende ansvarsfølelse, aggressivitet.

Integratoren (også kaldet: Super-medløberen):

En typisk indadvendt, tilbagetrukket person, der trives i fællesskab og er god til at skabe mange relationer.

En integrator er god til at identificere samt håndtere konflikter og dermed skabe helhed ud af enkeltheder. Dermed trives integratorer med uenighed og problematikker.

Integratorer i ubalance vil ofte opleves som:

Unuanceret og manipulerende person der taler alle efter munde.

integratorer har en tendens til at give alle ret for at opnå kompromiser.

Typiske karaktertræk ved integratorer er: Undviende, konflikt sky, handlingslammet, tilbagetrukket, vendekåbe.

Det var beskrivelsen af de forskellige roller jeg mødte ved dette oplæg og der var selvfølgelig meget mere i det, dog vil jeg stoppe indlægget her og i stedet vedhæftet en PDF fil med den personligheds test vi fik udleveret i forbindelse med oplægget.

Så kan du selv prøve at se hvor du lander.

Klik her for at hente PDF fil med P.A.E.I testen og prøv den selv

Skriv en kommentar